Obiectivul general

Crearea unei rețele între universități și mediul cultural și socio – economic, precum și sprijin financiar pentru grupul țintă. Vor fi finanțate 18 luni de burse de cercetare pentru 75 de post-doctoranzi și 150 de doctoranzi.

Durata proiectului

Proiectul se desfăşoară pe o perioadă de 18 luni: 08 aprilie 2014- 07 octombrie 2015.

Rezultate vizate

Prin activitățile specifice de formare, îndrumare și asistență financiară, proiectul își propune să participe la dezvoltarea cercetării științifice prin atingerea unor indicatori de performanță.

Obiective

Obiectivul general:

 • Crearea unei rețele între universități și mediul cultural și socio – economic, precum și sprijin financiar pentru grupul țintă.

Obiective specifice:

 • Promovarea carierei în cercetare prin sprijinirea financiară a grupului țintă în vederea creșterii rezultatelor cercetării și a diseminării acestora;
 • Formarea abilităților și competențelor de cercetare ale grupului țintă prin intermediul asigurării accesului la cursuri, surse de documentare și schimburi de experiență în alte instituții din statele membre ale UE pe perioada derulării proiectului;
 • Crearea unei rețele de cercetare între partenerii proiectului și alte centre, institute de cercetare din țară și străinătate în vederea schimburilor de bune practici care să determine creșterea rezultatelor cercetării și diseminarea acestora pentru grupul țintă al proiectului;
 • Corelarea cercetării cu necesitățile mediului exterior cultural și socio-economic prin crearea unor rețele cu membrii acestor medii în scopul creșterii importanței și recunoașterii rezultatelor cercetării doctoranzilor și a post-doctoranzilor.

Despre proiectul Universității de Vest Timișoara

Titlul proiectului: Cercetători competitivi pe plan european în domeniul științelor umaniste și socio-economice. Rețea de cercetare multiregională (CCPE)

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 1: „Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere”.

Domeniul major de intervenţie: 1.5 „Programe doctorale și post-doctorale în sprijinul cercetării”

Cod Contract: POSDRU/159/1.5/S/140863.

Beneficiar: Universitatea de Vest din Timișoara

Scop: Proiectul strategic Cercetători competitivi pe plan european în domeniul științelor umaniste și socio-economice. Rețea de cercetare multiregională (CCPE) are ca scop creșterea competivității cercetării în domeniul științelor umaniste și socio-economice în vederea obținerii de rezultate științifice la standarde ridicate prin promovarea carierei în cercetare, crearea unei rețele între universități și mediul cultural și socio-economic, precum și sprijinirea financiară a grupuilui țintă la nivelul parteneriatului pe perioada derulării proiectului.

Obiectivul general îl reprezintă crearea unei rețele între universități și mediul cultural și socio – economic, precum și sprijin financiar pentru grupul țintă. Vor fi finanțate 18 luni de burse de cercetare pentru 75 de post-doctoranzi și 150 de doctoranzi.

Obiective specifice:

 1. Promovarea carierei în cercetare prin sprijinirea financiară a grupului țintă în vederea creșterii rezultatelor cercetării și a diseminării acestora;
 2. Formarea abilităților și competențelor de cercetare ale grupului țintă prin intermediul asigurării accesului la cursuri, surse de documentare și schimburi de experiență în alte instituții din statele membre ale UE pe perioada derulării proiectului;
 3. Crearea unei rețele de cercetare între partenerii proiectului și alte centre, institute de cercetare din țară și străinătate în vederea schimburilor de bune practici care să determine creșterea rezultatelor cercetării și diseminarea acestora pentru grupul țintă al proiectului;
 4. Corelarea cercetării cu necesitățile mediului exterior cultural și socio-economic prin crearea unor rețele cu membrii acestor medii în scopul creșterii importanței și recunoașterii rezultatelor cercetării doctoranzilor și a post-doctoranzilor.

Coordonator

Parteneri:

Durata proiectului:

Proiectul se desfăşoară pe o perioadă de 18 luni: 08 aprilie 2014- 07 octombrie 2015

Bugetul proiectului

Bugetul total al proiectului este de 12.829.592 lei, din care 12.573.000,16 lei reprezintă fonduri nerambursabile.

Rezultate vizate

Prin activitățile specifice de formare, îndrumare și asistență financiară, proiectul își propune să participe la dezvoltarea cercetării științifice prin atingerea unor indicatori de performanță, dintre care menționăm:

 • 150 de doctoranzi sprijiniți financiar;
 • 75 de postoctoranzi sprijiniți financiar;
 • 450 de participări la conferințe din țară și străinătate;
 • 450 de articole publicate în publicatii cotate minim BDI
 • O conferință organizată în cadrul proiectului;
 • 14 articole realizate în echipe de cercetare susținute la conferința din cadrul proiectului
 • 6 cursuri de dezvoltare a abilităților și competențelor de cercetare derulate în cadrul fiecărui partener;
 • O rețea de cercetare formată din universități, institute de cercetare și reprezentanți ai mediului cultural și socio-economic;
 • 14 teme de cercetare identificate în urma analizei mediului cultural și socio-economic.